Ana Sayfa

05378381069

 

 

 

Logo Tasarım

Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı

Özgün, yaratıcı, kreatif, açık, net, anlaşılır, akılda kalıcı, kurumsal etki yaratabilen, dikkat çekici, rakiplerine göre öne çıkan, zamanın estetik ve tasarım anlayış ve teknolojilerine uygun tasarımlar.

Amblem, kişi veya kurumları temsil eden, fgür, soyut veya yazılardan oluşan görsel imajlardır. Ambelm ve logo çoğu zaman eş anlamlıdır, yani aynı şeyi ifade eder. Logo yazı veay şekillerden oluşabilir. sadece yazılardan oluşan logoya logotype denir.

Genel kullanım olarak bir görsel imaj ve firmanın ismini oluşturan, özel bir yazı karakterinden oluşturulmuş logotype bir aradadır. Logo veya amblem denilen, stilize, yalın geometrik form, kullanıldığı mecraya göre küçültülüp büyütüldüğünde görsel etkisinden birşey kaybetmemelidir. Bu nedenle küçük ve büyük parçaları dengeli, aralarındaki boşluk ve şekil boyut bakımından dengeli olmalı. Küçültüldüğünde görünmeyen bir boşluk doğru bir tasarım sayılmaz.

Logo ne kadar yalın ve düz renklerden oluşursa o denli kolay uygulanabilir. Ancak günümüzde, internet ve bilgisayar teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, basılı mecranın yanında web alanında da logo yaygın olarak kullanılıyor. Web teknolojileri, monitörler üzerinden kullanıldığı için, bir logo tasarımında basılı mecralardan daha özgürüzdür. Çünkü monitör, her türlü renk geçişini ve efekti kusursuz bir şekilde yansıtır. Dijital görüntüler çözünürlülük problemi dışında sorun çıkarmazlar. bu nedenle daha karmaşık logoları web üzerinden görebiliriz. Web interaktif mecralarda kullanım o denli yaygınlaşmıştır ki web 2.0 denilen bir teknoloji ortaya çıkmıştır. Web 2.0 uyumlu logolar genellikle çok renkliliğe ve ton farklılıklarına sınırsız imkan verriken, üç boyutlu ve gölgeli hatta transparan logolar üretmek mümkün.

Ajans olarak, gerek geleneksel basılı mecralar, gerekse web, interaktif mecraları için son derece kullanışlı üretimler yapabilecek teknolojiye ve tasarım birikimine sahibiz. Üreteceğimiz logo hem geleneksel basılı mecralarda kusursuz olarak kullanılabilir hem de web, interaktif mecralar için sınırsız alternatif ve efekt kullanımıyla, firmanızı en etkili şekilte temsil edecek logo tasarımlarını gerçekleştirmekteyiz.

Gelişen teknoloji ve yeni kullanım alanlarına adapte olabilen firmalar, günü yakalayabilir ve geleceğe de o oranda adapte olabilirler. Bu nedenle, sizi en iyi temsil edecek olan sade ve her yerden erişilebilir olan bir logo tasarımına kişi veya kuruluş olarak sahip olmak durumundasınız. Logo nun kullanım alanı o denli gelişmiş ve bir ihtiyaç olarak önemi öylesine anlaşılmıştır ki bu gün yerli ve yabancı siyasetçiler dahi kendilerine özel logo ve amblemler yaptırmaktadırlar. En son cumhur başkanı R. Tayyip Erdoğan ve Amerikan başkanının eşi Obama nın kendilerine özel yaptırdıkları logolar gündeme gelmişti.

Çok eski çağlardan günümüze tüm zamanlarda bir ihtiyaç olarak önemini koruyan logo tasarımı talebini karşılamak için, ajans ve grafikerler olarak çağın ihtiyaç ve teknolojilerini göz önünde bulundurarak bütün enerjimizle çalışmakta ve sizleri rakiplerinizden ayıran, öne çıkaran bir logo yapmak için son teknoloji ve trendleri kullanmaktayız.

 

sevgiler,

logofu.com